Slider

Čistilna akcija 2020

Drugo majsko soboto smo

izpeljali akcijo »očistimo okolje v občini Braslovče«. Akcija je sicer bila predvidena že v mesecu marcu ampak je zaradi pandemije korona virusa odpadla. Glavna nosilca akcije sta Občina Braslovče in Turistično društvo Braslovče. Kot vsako leto so tudi letos pristopili k akciji: Prostovoljna gasilska društva: Braslovče, Dobrovlje, Gomilsko, Grajska vas, Letuš, Parižlje-Topovlje in Trnava; Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek Braslovče, Ribiška družina Šempeter ter Športno društvo Gomilsko-Šmatevž in Varstveno delovni center MUC.  

Koordinatorji akcije so bili: Štefan Bedjanič, Boštjan Bradeško, Primož Brinovec, Dani Cokan, Ivan Dobnik, Iztok Derča, Boris Jeseničnik, Franci Kralj, Boštjan Kragl, Jože Marovt, Boštjan Šalamon in Jože Zupančič. Slednji so na zbirnih mestih razdelili udeležencem ustrezno zaščitno opremo ter vrečke za odpadke. Skupno je bilo pobranih nekoliko večja količina odpadkov, kot prejšnja leta.

Glede na to, da imamo na območju občine Braslovče že več let center za ločeno zbiranje odpadkov, kamor lahko vsako soboto dopoldne občani pripeljejo vse vrste odpadkov, so udeleženci čiščenja okolja pričakovali, da bodo pobrali manj smeti, kot prejšnja leta. Pa so razočarano ugotovili, da temu ni tako.

Člani RD Šempeter so poleg plastičnih odpadkov in pločevink tokrat odstranili večje, z vlago prepojene, preproge, ki jih je nekdo odložil v gmajno med desnim bregom reke Savinje in Preserskimi jezeri. Desni breg reke Savinje je vzdolž celotnega toka skozi občino Braslovče vidno onesnažen z odpadki, ki jih prinese reka ob višjem vodostaju od drugod in s tistimi, okolju neprijaznimi smetmi, za katere posamezniki menijo, da bolj pašejo v naravo, kot pa v center za zbiranje odpadkov. Tudi ob bregovih reke Bolske in njenih pritokov ter ob Braslovškem in Žovneškem jezeru so zelo »priljubljene« točke za odlaganje smeti.

Kljub temu, da so nekateri predeli ob regionalnih cestah, ki vodijo skozi občino Braslovče še porasli z visoko travo, iz nje izstopajo odvržen papir, pločevinke in plastična embalaža. Prav problematično pa izstopa desni rob ob regionalni cesti od konca naselja Rakovlje do Žovneškega drevoreda in dlje, kjer je skupina, ki je tod čistila v razdalji 300 metrov napolnila kar šest večjih vreč. Tu in tam pa so predvsem gozdni robovi polni vej grmičevja in dreves pa tudi plastike, ki jih privažajo občani s samokolnicami in celo traktorskimi prikolicami. Zelenje res zgnije ni pa prijeten pogled, da je križem kražem nametano celo ob tabli, ki prepoveduje odlaganje odpadkov.

Kot je zapisal župan občine Braslovče Tomaž Žohar v povabilu občanom »očistimo občino Braslovče skupaj, vendar narazen«, so udeleženci akcije nasvet upoštevali in v varni razdalji, varno zaključili svoje delo. Predsednik turističnega društva Braslovče, Branko Ribizel je povedal, da je pohvalno, da se je letošnje akcije udeležilo tudi večje število mladih, kot prejšnja leta, ki so s svojim trudom dokazali, da jim ni vseeno kakšno je bivalno okolje, kakšni so bregovi rek in jezer, robovi cest in gozdov v občini Braslovče.